HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.585  
[EFTERSKRIFT TIL ET AVERTISSEMENT OM
S. O. WOLFFS SKRIFT OM UTVANDRING]
Morgenbladet 31. mai 1844.

   Der er neppe skrevet noget Hensigtsmæssigere til at standse
Udvandringslysten, hvorfor fædrelandssindede Medborgere, som
skulde ville udbrede dette Skrift i de anstukne Egne, gjøres op-
mærksomme paa den billige Priis, hvorfor det erholdes.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE