HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

MOSSE-GABESTOK

(i Brug 1840 p. Chr. n.)
(Indsendt.)

Morgenbladet 30. okt. 1840.           M
an siger Tiden gaaer om allesteds med Fakler.
           Men gik den gjennem Moss, hvor endnu skeer Mirakler,
                 da blev den s'gu sat fast, fik kort Proces og Dom,
                 og for Løsgjængeri i Gabestok den kom.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE