HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[ANMERKNINGER
TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM STUDENTENES
HYLDNING AV HENRICH STEFFENS]
Tønsbergs Merkur 4. aug. 1840.

   [Innsenderen skriver: "For en Hylden af absolutiske Principer have ellers
de norske Studenter just ikke havt Ord." Wergeland legger til:]

   Men for et vidtdrevet Hang til komplimenterende éclats og
Opinionsyttringer, NB. applauderende.

Korrekt. Anm.
   [Indsenderen forsvarer uttrykk i studentenes hyldestsang, som "Ja, norsk
i Aand og Sjæl Du er". Wergeland legger til:]

   De forekomme rigtignok mig at være af dem, man bør spare
paa. Ellers vil det ikke vare længe før man ved en smuk Leilig-
hed komplimenterer f. Ex. Grev Brahe, A. S. Ørsted for deres
"Norskhed i Aand og Sjel". Denne blev jo da ikke andet
end almindelig Bravhed, Biedermannigkeit eller den saakaldte
"Dannished", som de Danske indbilder sig er det samme som
Danskhed.

Korrekt. Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE