HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.411  
OM SIFULS FARCER

(Indsendt.)

Chria. Intelligentssedler 7. nov. 1839.

   Sifuls Farcer have netop i sin Tendenz været til Gavn. Dette
er utvilsom, mens det Gode, det har lykkets dem at bevirke,
ikke lader sig kontrollere. Men ligesaa vist er det vel ogsaa, at
de ikke have kunnet smage Alle, endskjøndt de, selv af Mod-
standere, ere blevne tillagte netop de Egenskaber, som poetiske
Satirer behøve. Forf., der ogsaa har et Øie for hvad der kunde
være skjønnere og bedre i Detaljen, ønsker derfor intet heller,
end at kunne udgive disse Improvisationer i en saa forbedret
Form, som han kunde give dem, og beklager, at han ikke har
Andet til Vederlag for det smukke Citat af Plinius, end Mottoet
af Sifuls sidste Farce "Kringla eller Norske Almacks", men som
er ret passende til dem alle:


           "Wo ein Stück ich schreiben soll, die gefällig Allen bleiben,
leg' ich meinen Feder weg, und begehre nichts zu schreiben."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE