HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[REPLIKK TIL "DEN CONSTITUTIONELLE"]
Morgenbladet 5. nov. 1839.

   I den Constitutionelle 246/1836 staaer en, ved Red.s egen
Tilsmøring i sin Hensigt tilintetgjort, og ved Red.s Fremfærd
aftvungen, Meddelelse, som jeg glemte at anmærke i mit Sidste,
men Redaktionen fortjener en Douceur til, dersom den efter
Opgivende kan opvise noget Forsvar i 250/1838 for
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE