HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

OFFER TIL PRÆSTEN MTH.

(Indsendt.)

Morgenbladet 5. okt. 1839.           E
ndskjøndt jeg veed nok, Far, du før en Styver tog,
           Jeg offrer dig idag ikkun et Bibelsprog;
                                   Rom. 12, 19.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE