HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

EMBEDSIVER

(Oversat.)

Statsborgeren 22. okt. 1837.           "Det er, min Salighed, ei let
                 i slig Tumult at pleie Ret.
           Man kan jo miste sine Øren."
                  -- En Dommer sagde uden Skrømt --
           "Hør, kjære Lensmand, vær ei seen!
                 Lad Folket kjøres ud paa Døren,
           Vi alt har otte Sager dømt;
                 men endnu ei vi hørte een."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE