HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

["RIDDERPARTIET"]
Statsborgeren 15. sept. 1836.

   Følgende Stykke af Morgenbladet synes os saa heldigt især
i Ideen og Opfindelsen af det yderst passende Navn "Ridder-
partiet,"
at vi maa anbefale det videre Opmærksomhed. Ridder-
partiet?
Fortræffeligt! Ridderpartiet! Intet Navn kan være
d.III,b.2,s.500   bedre paa disse smukke Folk, som fegte og opføre sig ellers
saa "ridderligen," som Defensor oftere udtrykte sig om Stats-
ministeren, der er det ophøjede Forbillede for det hele Ridder-
parti, fra de virkelige Riddere indtil de ærlige Svende i den
Constitutionelle.
   [Her følger en innsendt artikkel fra Morgenbladet 10. sept. samme år.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE