HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[FORSLAG OM Å INNKALLE PROFESSOR
DAVID TIL NORGE]
Statsborgeren 24. juli 1836.

   Vi tillader os herved at henlede Vedkommendes Opmærk-
somhed paa den Akqvisition Fædreland og Universitet muligens
kunde gjøre ved at indkalde Professor David fra Kjøbenhavn
i afdøde Lundhs Sted, hvis Fag netop er de hvori Hr. David
med saamegen Udmærkelse før sin Afsættelse fungerede der
som Universitetslærer.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE