HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[VATERLANDS ANSØKNING OM
KJØPSTADRETTIGHET]

(Indsendt.)

Statsborgeren 28. april 1836

   Vaterlands Andragende om Kjøbstadsrettighed er bleven sat
i 2den Forslagsklasse d. e. Vedkommende have gjort Sit til for
at faae det i Tingen udsat for dette Storthings Vedkommende.
En god og vigtig Sag har derved lidt en Tilsidesættelse, som
maa gjøre enhver liberal Mand ondt. Men endnu staaer det i
Storthingets Magt at hæve Forslaget frem til Behandling, og
Forsøg herpaa tør man vente navnlig af Kristiania Repræsen-
tanter eller af hvilkensomhelst En af dem. I Mangel heraf, da
mangler vel ikke Storthinget Mænd, der ville gjøre hvad de
kunne forat reparere paa Sagen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE