HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

TIL LIEUTENANT C. B. ROOSEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 14. febr. 1836.

(Brudstykke af en Vise, paa Melodi: "Mit Navn er Lieutenant Lund").


           H
vad skal en Krigsmand tænke paa Grundlovs Snak og Tant?
           Han pudse skal Monduren og lystre sin Skjersant;
                 Og Han sin Løitenant;
           Og Løitnanten Capteinen og Han sin Commandant.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE