HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM HONETT AMBISJON]

(Indsendt.)

Statsborgeren 20. des. 1835.

   Hr. J. C. Hoppe, en Dansk, der nys er hidkommen forat for-
søge sin Lykke som Bogbinder, averterer efter en "skikkelig
Dreng af honette Forældre". Man troer angaaende dette Fød-
sels- eller Stands-Reqvisit at turde yttre den Formening, at en
skikkelig Dreng af hvilkesomhelst Forældre kan være vor kjø-
benhavnske Bogbinder, som enhver Anden, god nok. Eller har
Manden Erfaringen for sig, at gode Bogbindersubjekter fødes?
Eller maaskee han selv har Forældres Fornemhed at takke for
sin mulige Dygtighed?
   Nok et Spørgsmaal: hvorledes skal man kurere denne "ho-
nette Ambition", som plager saamange Jerominusser?

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE