HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[NOTE TIL INNSENDT ARTIKKEL
OM MORGENBLADETS FINGERPEK I ANLEDNING
AV STORTINGSVALGET]
Statsborgeren 22. nov. 1835.

   Saadanne fordulgte Anbefalinger have, efter Redaktionens
Mening, meget imod sig, ufordulgte derimod ikke. Nogen større
Vægt end den individuelle Formening tilkommer dem dog aldrig.
Vor politiske Barndom tiltrænger en abc-klar Veiledning i dette
Punkt.
Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE