HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.207  
FORLANGTE EPIGRAMMER TIL BOGHANLER DAHL

(Indsendt.)

Statsborgeren 25. jan. 1835.           Du klager: "snart med Stok og Steen
                            i tause Nat jeg vækkes.
           Jeg vædder vist: hos Dig ei Een,
                 men To af Søvnen skrækkes.           Selv ei om Natten være fri?
                 Der brøles, slaaes og skrydes.
           Hvor ubehag'ligt, af udi
                 Forretninger at brydes!           Dog husk, det dæmrer jo til Dag;
                 Hvor Stjernes Lys er ude.
           Nu gale Hanerne paa Tag,
                 og alle Hunde tude.           Forlangt Epigram.
           Mon fuld, mon gal, mon ond var D.,
                 forleden? -- Svært at sige.
           Den Mening er dog neppe gal:
                 han alt det var tillige.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE