HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


d.III,b.2,s.206  
VELÆRVÆRDIGE HR. PASTOR A. B. I MORGENBLADET
NO. 322, 1834

(Indsendt )

Morgenbladet 16. jan. 1835.

   -- -- Det har jeg forat have forsvaret Geistligheden for dens
saa mangelunde paaankede segnities! Personalier har jeg; Spot
over en sygelig Tilstand, som endog er mig paadigtet, ihvor-
meget end Folk kan have gjort for at sætte mig deri; aabenbare
Fordreielser af mine Ord, som f. Ex. hvor D. V. paastaaer, at
jeg selv bekjender ikke at søge at undgaae at skjære Alle over
een Kam; Haan seer jeg henslængt paa Hædersmanden Fau-
chald, Skjældsord paa mig selv; og endelig, idet D. Velærvær-
digheds Kjærlighed culminerer over al menneskelig og christelig,
hører jeg al Patriotisme mistænkeliggjort og brændemærket med
en ubetinget Beskyldning for Egennytte. Pokker og ikke jeg
maa efter slig Tak forsvare Præsterne og segnitiem pastoralem!
De have ogsaa fortjent det af ham, saafremt det er sandt, at
den ene Artighed er den anden værd.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE