HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

"GJENNEMBRUD AF TAAGERNES FORSÆNKNING."
Statsborgeren, 14. des. 1834.           M
an vented' Aare ind og ud
                 (hvad Grund til saadan Tænkning?)
           i Jahnses Sjel "et Gjennembrud
                 af Taagernes Forsænkning".


           Det kom, det kom, men kom som Slud:
                 en nederdrægtig Stænkning.
           Men dog forvist "et Gjennembrud
                 af Taagernes Forsænkning".           Det lider Gjæs og Ænder godt;
                 thi Rendestenen flommer,
           og "Jydejødens" Skude flot,
                 igjennem Muddret kommer.

d.III,b.2,s.202  

           Hvor ligt en jydsk og hollandsk Flom!
                            Mens alt det Tunge sjunker,
           det tomme Skrab høit flyder om,
                 som for Exempel "Dunker".

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE