HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

GIGEVISE TIL DÆMRINGENS FORFATTER
Statsborgeren, 14. des. 1834.

"Men her skal alle stryge løs paa Gigen".           H
vad Uskikk! nutildags Enhver
                 tør løs paa "Gigen" hamre.
           Dit eget Instrument den er.
                 Med Ret du da maa jamre.
d.III,b.2,s.201  

           Vær stolt: I Digt unaaelig
                            du ene Gigen spænde!
           Thi Ingen maaler sig med dig
                 i Fædreland at skjænde.           Ved Fastelavn, hvor alt er galt,
                 maa gamle Gige skraale.
           Din Poesi var mager alt;
                 hvor skal den Fasten taale?           Hvis falske Noders Charivar
                 os negativt det Høie
           antyder, i dit Digt da har
                 vi Dette klart for Øie.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE