HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

FORFATTEREN AF "NORGES DÆMRINGS" FLYTNING

(Indsendt.)

Statsborgeren, 23. nov. 1834.           D
it Valg, at flytte eller qvar
                 at tie, Du os viste.
           Det ligegodt for Norge var,
                 for Verden bedst det Sidste.


           Som sorgfuld Fugl foruden Rist
                 Du truer med at flytte?
           Det bli'er en Skjænk fra Nor; thi vist
                 det Intet faaer i Bytte.           Men flytter Du (jeg veed hvorhen),
                 da flytte Du med Kragen;
           thi Andres Pynt Du veed som den
                 at hæfte Dig paa Bagen:           Du tie? Bækken tier før.
                 Du flytte? Gott behüte!
           Forlad dog ei, ihvad Du gjør,
                 din Ven den lille Jyte --           -- Han skulde staae da slemt deran
                 midti en halvgjort Skrøne;
           det Snavs, som til en Bombe Han
           kan ælte op ved Din Hjelp, Jan,
                 kun bli'e en usel Bøne.

d.III,b.2,s.195  

                       Nok En:
                      Du irrer Dig: den Dæmring, som
           skal øines i Din Vise
           er ikkun Morild kold og tom,
                 og Maaneskin paa Ise.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE