HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.192  
SUPPLICANTEN

(Indsendt.)

Statsborgeren, 16. nov. 1834.Pasquino:

J
eg i den sidste Tid, Hr. Candidaten seer
Som Skyggen trofast følge Raaden, der
besætter hertillands hvert Sognekald svadendo?
Candidaten:
Jeg daglig søger Kald med megen Sorg og Smerte.
      Jeg røre vil hans Hjerte.
Nam gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpe cadendo.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE