HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM FESTEN "TIL FORFÆDRENES MINDE"]
Statsborgeren 2. nov. 1834.

   Løverdag 25de Octbr. decreteredes eenstemmig af det norske
Studentersamfund, at en Fest til sednere berammet Tid bliver
der at afholde "til Forfædrenes Minde". En Committee ned-
sattes og til at udarbeide og fremlægge detailleret Forslag be-
træffende Maaden og det Ceremonielle.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE