HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

TIL KIRKESANGER H. ALLUM

(Indsendt.)

Morgenbladet 19. juli 1834.           A
t du til Oehlenschlägers Muser ikke beiler
           Deri min bedste Ven! Du handler meget klogt;
           Thi Kurven var Dig vis. Med saadan daarlig Seiler
           Parnassets Piger ei begive sig paa Togt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE