HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.115  
[OM DEN RUSSISKE
GENERALKONSULS FLYTNING FRA KRISTIANSAND
TIL KRISTIANIA]

(Indsendt.)

Statsborgeren, 23. mars 1834.

-- Jo meer jeg derpaa grunder,
Jeg da, saa Mari! seer, der er heelt Andet under.

   Det er besynderligt nok, at den russiske Generalkonsuls Hid-
flyttelse fra Christiansand til Christiania ei har vakt meer offent-
lig Opmærksomhed. Dette er visseligen ogsaa et Forstørrelses-
forsøg af Rusland. Han er nu en Slags Minister eller -- I Chri-
stiansand træffe ofte Forretninger for en russisk Konsul, saasom
der ofte anløbe Skibe enten fra Rusland selv eller fra det arme
opslugte Finland (der dog endnu ikke er ganske nede; men
endnu kan komme op igjen); men i Christiania see vi oftere
Tigre og Hyæner end vi see Russer, og oftere flyve Svaner over
Staden end et finsk Seil ind i Havnen. Men hvad bestiller da
den russiske Generalkonsul som saadan eller hvad man nu maa
kalde ham? Han beobagter. (Et fortræffeligt Ord ad usum).
Det er nok. Han er speculativ. Endmere -- activ kan han ogsaa
være; han averterer og diverterer.
   NB. Maaskee vil der ogsaa om dette Stykke skee Indbe-
retning.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE