HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

FOLKEBLADET
No. 34. Tirsdag den 20de August 1833.

BONDEVIISDOM.

(Indsendt.)           Bedre liden Fisk end tom Disk.           Bedre Barbeen iblod, end paa Blommer uden Fod.           Hastighed taber, og Tab gjør Mangel, og Mangel gjør Ægte-
           sengs Kjækel og Kjangel.           Vil Du leve i Ro med Næste, da hør og siig og see det
           Bedste.           Heller aldrig ta'e paa, end aldrig Ende naae.           Hjælp Hand: jeg har ei Land.           Vargklo slaaer, gjør du dig selv til Faar.           Doven Karl meeste Arbeid' har.           Herreøie gjør Øiken drøie.           Hest og Sværd og Kone -- nok du tee, men ud ei laane.           Viin er Veirhane: først en Ven og derpaa Bane.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE