HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


TIL SPROGVIDUNDRET I HOLMESTRAND

(SEE RIGSTIDENDEN)
(Indsendt.)

Statsborgeren 23. Mai 1833.                 O
Sprogvidunder, du hvis Hjerte
           (hos Andre maalløs Klump) parlerte
                 saa let og herligt Fransk!
           Din Ryg forstaaer vel Svensk tilfulde;
           Dog veed (med Tugt det meldes skulde)
                 jeg Sted paa dig, som pluddrer Dansk.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE