HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


Henrik Wergeland, III. Artikler og Småstykker, polemiske og andre: 2det Bind 1833 - 1836

DEN GJÆVE NORMAND

(Efter det Tydske).

Folkebladet 23. april 1833.           Den Mand jeg agter Ære værd,
           Hvis stærke Hand det norske Sværd
           Harm svinger om den Fiendes Skolt,
           Som rækker ham en Slavebolt.           Den Normand Ære, Priis og Held,
           Der (liig i vilden Hav et Fjeld)
           Omsvævet end af Sorg og Skræk,
           Dog hæver Panden klar og kjæk!           Den Nordmands Roes af fulden Hals,
           Hvis Hjerte ikke er tilfals,
           Som ei for Guld og Ordensband
           Forraade kan sit Fædreland!           Den Nordmands Roes i fulden Chor,
           Der holder fast som Eed sit Ord:
           Med Ven og Fiende saa fast
           Som Sværd i Hand hvor Fiendens brast!

d.III,b.2,s.2  

           Fra Himlen svæver Ærefred
                      Paa saadan Normands Gravhøi ned,
           Der vandt Berøm i Livets Strid,
           Og sank udadlet selv af Nid.   BLA VIDERE