HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842

SØKADETTERNE ILAND
LYSTSPIL MED SANG I TRE AKTER

del 2
d.II,b.5,s.72  
Frants og Edvard.

   Vi med, Hr. Kapitain!


Kapitainen.

   Sofie skal blive din Belønning, og dine Kammerader have vel
ogsaa en lignende i Baghaanden, som de ønske sig.Frants.

   Ikke saa frit.


Edvard.

   Tør hende, naar vi komme paa de Bredder.


Kapitainen.

   Og du og dine Venner skulle da faae Lov at gaae iland, at
sige paa den Betingelse ikke at begaae Daarskaber der.Johan Falster.

(Til Kapitainen.)

   Umuligt, min Ven, for Søkadetter iland!
Slutnings-Sang.Kapitainen.           Ud nu, Gutter!
           Ud paa Bølgen blaa!
           Ud til Kamp og Ære
           Sejer hjem at bære!
           God er Vinden
           rakt mod Fienden
           vore Vimpler staae.Johan, Frederik, Edvard og Frants.                 Ordren følge
                 vi paa Bølge:
           ud i Orlogsdyst!
           Men vort Hjerte higer
           hjem igjen, I Piger,
                 naar vi bære
                 kan med Ære
           Fred til Norges Kyst.

d.II,b.5,s.73  

Sofie og Christence.                 O vi vide,
                            at vor stride
           Graad har ingen Glands --
           mod den Ærens Stjerne
           hist paa Bølgen fjerne.
                 Sønderreven
                 der er bleven
           mangen Brudekrands.Kapitainen, Johan Falster og Kadetterne.                 Tordenfulde
                 Skyer rulle
           om Fregattens Dæk.
           Blod skal Britten bøde
           for "Najadens" Døde.
                 Tordenskjolder
                 Fiender holder
           fjernt fra Landet væk.                 Ud i Slaget
                 under Flaget
           gaae vi som til Dands,
           ud mod Engelskmanden,
           jage ham fra Stranden,
                 langt fra Norges
                 Klippeborges
           Hjem til Engellands.Sofie og Christence.                 Hør i Kampen
                 gjennem Dampen
           Ærens Tordenrøst!
           Men din Piges Stemme
           heller ei du glemme,
                 som med Klage
                 staaer tilbage
           paa den øde Kyst.

d.II,b.5,s.74  

                 Seirens Ære
                            Eders være,
           kjække Orlogsmænd!
           Qvinden har ei Bedre,
           end jer Daad at hædre.
                 Krandse flette,
                 til I sætte
           Coursen hjem igjen.Chor af Kapitainen, Johan Falster, Kadetterne
og Matroserne.                 Ud i Slaget
                 under Flaget
           til den gamle Dands!
           Held for dem herhjemme,
           som os ei forglemme!
                 Norges Piger
                 for hver Kriger
           flette vil en Krands.

(Matroserne gaae svingende med Hattene langsomt ud. Christence og Sofie vifte med Tørklæderne.
Afskedtagen i Baggrunden, medens Jeremias Falster og Christiane, trædende frem i Forgrunden,
synge hver til sin Side.)Jeremias Falster.                 Gaaer jeg ikke
                 ogsaa i et Slag?
           Er der mindre Fare,
           kan det længer vare.
                 Stik af Naale
                 faaer jeg taale
           hver en Herrens Dag.Christiane.                 Var det ikke
                 inderligen vel,
           at jeg slap den Anden,
           og tog Borgermanden?
                 De bli'e Enker;
                 men i Lænker
           har jeg Gabriel.

d.II,b.5,s.75  

Begge.

(Vendende sig mod hinanden.)                 Vil du love
                      at bli'e snil mod mig,
                 ikke for balstyrig,
                 ikke altfor fyrig,
                 vil jeg vove
           nu mit Liv med dig.

(Dækket falder.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE