HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
FRAMNÆS-BALESTRAND

           S
tærke Skud af Framnæs'-Ege,
           I, der saae ung Frithiof lege!
                 Tordenbrag af Qvinen-Foss!
                 Gny af Sognefjordens Trods!
                 Tingums hvide Alpkoloss!
           I ei kjendes ved den veke
           Sang om jer, som Tidens blege
                 Sønner klimpre vil blandt os!


           Kun hvor Frithiofs Odelsdale
           kjøle Sæd i Rosers Svale;
                 smyge under blanke Fond;
                 bølge liig et lysgrønt Baand,
                 søndret af en voldsom Haand,
           mod sin anden Deel: mod Bale --
           fatte vi din Guitartale,
                 hulde Romantikens Aand.           Denne Høi, hvor Frithiof hviler
           under Steen paa haarde Biler,
                 denne Sagnets mørke Seng
                 gynger ei i lydisk Streng
                 som en Blom paa Bale-eng.
           Ikke en Romances Triller,
           men kun Drapets stærke Piller
                 løfte op dens Mosehæng.           Men om Ingeborg den Vene,
           slumrende bag Hyldegrene
                 paa den fagre Balestrand,
                 klage ømt Romancen kan.
           -- Frithiofs Sorg: i Sorg en Mand
           prenter Penselen alene,
           Aandemeisl i Marmelstene,
                 Eposstorm og Odebrand.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE