HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.353  
EIVINDVIG

           N
ed med Seilet! ind fra Havet!
                      Ind hvor, under Sæd begravet,
                 drømmer stille Eivindvig!
           Ind at see, om Rug og Havre
           tør paa Fjeldets Branter klavre,
                 uden at forkjøle sig!


           Der bag Roser Maagen bygger.
           Rugen i Morellens Skygger
                 triner kjæk og kront paa Myr.
           Som et Solskin Bygget blinker,
           men derover Heien synker
                 lummer Vellugtnat fra Fyrr.           Gaaer den Hosbond graa i Døden,
           bag ham Kløver-morgenrøden,
                 som han skabte, skinner klar.
           Gaaer din Sjel til sidste Stjernen
           Sommervinden i Lucernen,
                 Dahl, skal synge Hvad du var.           Skjule maatte sig jo Stranden,
           blank og bar som Munkepanden,
                 for den stærke Jesupræst.
           Gyldne Haver ham af Haanden,
           Lysets Straaler ham af Aanden
                 gaae fra Eid til Sognefest.           For at øve Mandestyrke,
           lære Adamsbarn at dyrke
                 Eden frem af golde Jord,
           Herren Eivindvigen skabte
           til et Skjær, hvor Bølgen skrabte
                 af hvert dristigt Foraars Spor.
          
d.I,b.1,s.354  

           Sjeleild mod Elementer!
                      Ædle Promethider henter
                 ifra eder Selv den Kraft,
           som befaler Hav at loggre,
           tømmer Tordenskyens Koggre,
                 kløver Fjeldene som Taft.           Byd, du Sjel! -- Naturen taber.
           Eivindvigens anden Skaber
                 triner under sin Tropæ:
           Abildgaardens hvide Fane,
           mens i Plovens Seiersbane
                 Axet bøier tusind Knæ.           Medens svarte Myr forgyldes,
           Templet -- hør! -- af Toner fyldes.
                 Det er Englevingers Klang,
           dem han ud af Kofter spiler:
           Brød af Steen og Aand af Striler
                 Dahl i Eivindvigen tvang.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE