HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


Stambogsblad.
TIL MIN VEN AAS

           E
n Vaar har klækket mig en Blom.
                 Den Somren jeg betroer;
           at plante den med Ømhed om
                 didfjernt, didfjernt i Nord.


           Der hærdes den: meer dybt dernord
                 bli'er den Kjærmindeblaa.
           Om spæde Qviste skal en Gjord
                 af Eekekraft sig slaae.           De unge Blade kjæmpe om
                 at fylde Fjernet op,
           saa over Dovres skygraa Dóm
                 jeg seer Kjærblomstens Top.           Men Høsten jeg befol med Harm
                 at bringe den igjen,
           at Vintren over ved min Barm
                 jeg varmer den: -- min Ven.

Henr. Wergeland.

Christiania 27/5 33.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE