HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.327  
KONGENS OG DRONNINGENS GENIUSER

Kongen

(Springer op).           E
n Liberal? -- ja ved min Magt!
                            Og det i Kongens Hal?
           Min Øx, du har for længe lagt,
                 men snart staae op du skal.
           Og skjær saa Tidens Sener af,
                 saa den ei gaaer saa fort;
           men staaer, som Halte ved sin Stav
                 i Kongens Æreport.


Dronningen           Den Throner slaaer med Vingen stærk
                 omkuld, den Phønixørn,
           som vare de kun Legeværk
                 for Timerne, dens Børn.
           Nys den fra Thuillerien fløj,
                 gjort ung i Ild paany.
           Den Pyrenæ'en er ei for høj,
                 med Bræen over Sky.           Den elsker jo Bourboners Blod?
                 Vogt, at den ned ei slaaer!
           Kun om du Mildhed skinne lod,
                 den Ørn du fangen faaer.
           Da bærer den -- en Svane tam --
                 til Stjernerne dit Navn.
           Der boer det, men i Engleham
                 du Selv i Himlens Favn.
          
(Synker Kongen tilfode).

d.I,b.1,s.328  

Kongen           Bort! Mildhed er den Sol hvori
                            en Krone smelter hen.
           Du beder for Forræderi. . . .Dronningen

(Reisende sig).                 Nei, Drot, for Spanien!
           Det var dit Folk som dømte dig
                 i Mandens Tale nys.
           Det var din Sjel, som dømte sig
                 i dine blege Gys.Kongen           Om Qvinder græd, om Engle bad,
                 Han Døden viet er,
           som her . ! Han flyer; men Kongens Had
                 har lange Falkefjer.
           Mit Kobbel! over Bjerg og Dal
                 forfølg ham, Gardevagt!
           Spor an! Det er en Liberal!
                 Det er en Kongejagt.           Halloh! som rappe Manzanar
                 henover Heden fly!
           Men Kongen sine Øine har
                 jo i den høie Sky.
           Du hører Telegrafens Klap
                 for hvert et Skridt du gaaer.
           Den Hjort maa være straalerap,
                 som Hund og Falk ei naaer.Dronningen           Fly! Se dig ei tilbage før
                 bag Spaniens Grændser blaae!

d.I,b.1,s.329  

Kongen           Ha, Landegrænds er Kongens Dør.
                            Der mine Mynder gaae.
           De snufte under Steen og Straa,
                 og speide op i Træ,
           og mine Falke sidde paa
                 den høje Pyrenæ.Dronningen           Da ty til Oceanet! Rul,
                 o Hav, saa fort hans Karm!
           Vel Spanskesjøen gaaer saa huul,
                 dog inden Herrens Arm.Kongen           Min Genius forfølg ham da!
                 Flux, Aand, dig aabenbar!
          
(Kongens Genius aabenbarer sig i en mørk, vinget Gestalt).Dronningen           Gud, send ham da min Skytsaand fra
                 din Himmel til Forsvar!
          
(Dronningens Genius aabenbarer sig i en lys, vinget Gestalt).Kongen           Min Genius, forfølg ham da!
                 slaa Stormen mod hans Seil!
           Ha, lad en Planke springe fra
                 hans Snekkes Agterspeil!Dronningen           Min Genius, o følg ham da!
                 Sæt Vingen op til Seil!
           Lad fyrig Medbør blæse fra
                 hans Snekkes Agterspeil!

d.I,b.1,s.330  

Kongen           Min Genius, snart som en Snog
                            du lure i hans Trin!Dronningen           I Busken tætved rasler dog
                 ham vak og varsom Min.Kongen           Snart som en Ravn med Uheldskrig
                 omflyv ham aabenlyst.Dronningen           Han leer dog, mørke Geist, ad dig,
                 naar min først har ham kyst.Kongen           Min Genius, i glohed Ørk
                 send ham en Samumvind!
           Med tropisk Middagsstraale tørk
                 hans Blod og Hjerne ind!Dronningen           Min Skytsaand, da til et Paulun
                 om ham din Vinge spænd!
           Og til den arme Flygtnings Mund
                 en livlig Kilde send!Kongen           Naar han paa Vennens Dør en Nat
                 med tvivlsom Finger slaaer,
           syng da fra Nabohuset, at
                 hans Ven ei aabne tør!
           Indsyng i Vennens Viv slig Skræk,
                 saa lærer Manden den!

d.I,b.1,s.331  

Dronningen           Da aabn din Favn, og ham bedæk!
                            Da, Skytsaand, vær hans Ven!Kongen           Min Dæmon, bøj de vilde Lyn
                 hans aabne Barm imod!Dronningen           Min Genius, knæl da paa Sky'n
                 ved Lynets Herres Fod!Kongen           Styrt Bræen, Geist, nedover ham!
                 ham i en Fann begrav!Dronningen           Da tee ham, Aand, en Jægergam,
                 en Ø i Sneens Hav!Kongen           Min Aand, min Hevn, ihvorsomhelst,
                 til han er død, forfølg!Dronningen           Min Genius, til han er frelst,
                 dig, hvor han vandrer, dølg!Kongens Genius

(Til Kongen).           Din Skytsaand alt forladt dig har,
                 naar Ondt du byder den.
          
(Forsvinder).Dronningens Genius

(Til Dronningen).           Din Aand, naar Nødens Kors den bar,
                 vil komme stærk igjen.
          
(Forsvinder).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE