HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.332  
SPANIOLEN PAA HEDEN
(Hede nær Havet. Spaniolen flygtende. En Rytterskare af "kongelige Frivillige" forfølgende ham).Kongens Genius

(I Gestalt af en Hyrde, som Skarens Veiviser).           A
fsted! afsted i strækket Trav!
                      Her seer jeg Duggen rystet af,
                 og Spor af Blod i Sandet.
                 Med Smertesblod
                 af fredløs Fod
                 er Kongens Purpur blandet.


           Afsted! afsted i strakt Galop!
           End seer jeg svaje Lyngens Top
                 hvor vajed nys hans Kappe.
                 Gjør Kongens Nag
                 til Sporetagg,
                 saa bli'e de Hingste rappe.
          
(Spaniolen vender sig om og drager Sværdet.)Dronningens Genius

(Aabenbarer sig i en Englegestalt;
slaaer sine Vinger om Spaniolen).           Afsted for Kongens Tigerspand!
           Afsted paa Aandevinge, Mand!
                 Skift, gode Frihedsklinge,
                 til Slange glat,
                 der smyger rat
                 hvor Staal maa sønderspringe!           Afsted, afsted! Farvel Tyran!
           Den Fri er mere Aand end Mand.
                 Hvad nytter dig da Travet?
                 Det standse maa
                 hvor han tør gaae
                 saa frelserstor paa Havet.
          
(Fører Spaniolen bort henimod Kysten).

d.I,b.1,s.333  

Rytterhøvdingen           Afsted! Igjen jeg seer ham paa
                      en andalusisk Skimmel blaa. . .Kongens Genius           Vee jer! den dagblaa Manke
                 er Aandeving.
                 Paa den omkring
           de Proskriberte vanke.
          
(Rytterne jage afsted).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE