HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


"DRONNINGEN"

Kongen

(Reisende sig halvt op).           F
orraad! Forraad!


Dronningen                 Fly, Patriot!
           Fly, Sandhed, ifra Kongens Slot!
           Forlængst din kjekke Sjelebro'er
           jo "Ædelsind" fra Borgen foer.

d.I,b.1,s.326  

Kongen           Forraad! Forraad!Dronningen                 Saa hedder nu
                      i Borg og Tempel, Sandhed, du.
           Dit rette Navn er "Himmelslyst."
           Det hvisker Filosofen tyst.           Hvor straalefrisk og morgenrød
           er, Sandhed, du i Himlen fød!
           Paa Jorden kun i Slør og Skjul
           du frelse kan dit Fagerhuld.           Dog vogt dig for den Marmorhal!
           Den er dig, fine Blomst, for sval.
           Ja rødmed der du end, som hist,
           du kaldtes Spøgelse forvist.           Du ene frelse Konger kan.
           Dog lønnes du med Baal og Brand.
           Du stiger som en Frelser ned,
           at døe som Han af Kjærlighed.           Hvor er den Himmelblomme fiin!
           Dog bærer den en Cherubin.
           Dog i dens Duft Cheruben foer
           om Jorden i Rousseauers Ord.           I Filosofens Bog vi har
           kun Blomstens tørre Exemplar.
           Men læg det ved dit Hjerte, den
           udblomstrer, Konge, da igjen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE