HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
AVINDSMÆNDENE
DIGT AF SIFUL, TILEGNET SORENSKRIVER M.
OG CAPITAIN W.

En Fjord, rullende i Uveir. To Avindsmænd paa hver sin Side.)Første Avindsmand           "F
jorden gaaer saa strid herunder.
           Dybet aabner sig -- o Under,
                       ingen Djævle stige frem!
                 Kun af Blækhornsoceaner,
                             o, jeg ahner,
                             at man maner
                 nu i vore Dage dem.


           Havet, liig en dalet Torden,
           dundrer ind igjennem Fjorden.
                       Dog jeg Avindsmandens Blod
                 fra den anden Fjordens Fjære
                             hører gjære,
                             slaae i svære
                 Dønninger, ha, mig imod.

d.I,b.1,s.310  

           Døden griner kalt i Byger.
                      Rædde Seil indunder stryger,
                       liig et Dødsens-Smiil paa Hav.
                 Mere fæle Smiil dog rande
                             hist en Pande:
                             den, som bande
                 tør en Gubbe paa hans Grav.           Hvis du vilde mig hans Klinge,
           knust i tusind Splinter, bringe
                        -- Ægir, se, jeg dyrked Dig!
                 Hvis hans Skolt med Høvdingfjære
                             Du vil bære
                             knust paa Skjære,
                  -- vilde Sjø, knus atpaa mig!"Anden Avindsmand           "Hvad der staaer i Romsdal, Resten
           tager vist den Storm af Vesten,
                       som fra Shetland bryder Vei.
                 Mange Graner ville falde;
                             mangen Skalle
                              -- næsten alle --
                 kun paa Grund af Lethed, ei.           Mellem begge vore Huse
           mørke Romsdalsstorme bruse.
                       Dog igjennem Ilingsskyen
                 øiner jeg, hvor hist paa Stranden
                             Avindsmanden
                             under Panden
                 ruller mod mig vrede Lyn.           Var der end ei Fjord at fare,
           disse Stormens Strimer skare
                       som en Elv igjennem Dal.
          
d.I,b.1,s.311                    Hei, lad Dommerkaaben flyve!
                             Graahaar gyve!
                             De, som lyve
                 Viisdom om hans Pandeskal."
           Under slige Tanker svinder
           Stormen over begge Fiender;
                       men ei den i deres Bryst.
                 Aandestorm har Panden bøiet,
                             mørk den pløiet,
                             medens Øiet
                 skinner, ak! saa taarelyst.           Lad kun Mandeharmen bruse!
           Rappe Ørefigner suse!
                       Kald en Slyngel Slyngel; men
                 lær ei lange Aar at hevne!
                             Satan levne
                             Du den Evne!
                 Han vil neppe tage den.           Seer, hvor mildt imellem Eder
           Vestenvinden Bølgen leder
                       under Kyst til Aftenroe!
                 To forsonte Aander glide
                             henad blide
                             Bolsøeside.
                 Her de haded som I To.           Bryst mod Bryst, med Fraad paa Tunge,
           De fra Romsdalshornet sprunge
                       i det store Svalekar.
                  -- Kun et Hav kan rumme Vreden;
                             kun et Eden
                             Kjærligheden
                  -- ha, hvad Storhed Adam har!

d.I,b.1,s.312  

           Seer I, paa den blanke Flade
                      Bolsøe-Maanens Colonade
                       bygger Jer et Fredscapel?
                 Slutter, I paa Vredestinden,
                             Fred forinden
                             atter Vinden
                 rører Fjord og mørkner Sjel!
          

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE