HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


VED MATHILDE NILSENS GRAV
19 JUNI 1832

           D
en Stærkeste af dine Engle,
           din Død, vor Gud, fra dig udfoer;
           -- Da bøje sig de smekkre Stengle,
           som bære Himmelblom paa Jord.
           Og paa Hans Ving, saa ørnesort,
           de Himmelblommer flyve bort.


           Men Døden, mørk og fæl paa Jorden,
           har neppe Sorgens Boe forladt,
           før Harpetoner af hans Torden
           og Lys udstrømmer af hans Nat.
           Den Blom, han brød i Smertens Stund,
           han planter ømt i himmelsk Bund.           Da først sig aabner Blomsten frodig
           -- En liden Engel spirer frem,
           og svinger sig saa frisk og modig
           igjennem høje Aanders Hjem.
           Dog ofte svæver den hidned;
           thi Sorgens Ven er himmelsk Fred.           -- Saa kom da til din Moer, Mathilde,
           og viis, hvor deilig nu du er!
           Fortæl, at Døden ikkun vilde
           dig lære Flugt paa Englefjer;
           at du er døbt ved Jesu Bryst
           med Englenavnet: Himmeltrøst.
          

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE