Olav Tryggvason 995-1000

Olav Tryggvason 995-1000


Olav Tryggvasons
mynthistorieOver: Norges første mynt
år 995
Olav Tryggvason, Penning

Det er et sus av eventyr rundt Olav Tryggvason, og selv om det er lite historisk materiale fra livet hans, finnes det mange historier om bragdene hans både som viking, idrettsmann og hærfører.

Olav var ganske ung da han dro ut på vikingtokt, og han deltok i en hel rekke kamper i Østersjølandene, Nederlandene, England, Skottland og Irland. De første sikre opplysningene om ham som leder for en stor og mektig flåte har vi fra England i år 991, der avtalen hvor Olav hever "danegjeld" fra kong Ethelred II er nevnt i krønikene. Tre år etter var han tilbake på herjingstokt i England, da sammen med danskekongen Svend Tveskæg. Han gikk så over til kristendommen og ble døpt i England i 995.

Alle disse vikingtoktene til Olav Tryggvason hadde brakt ham mye rikdom og dyktige hærfolk. Dette ville han nå bruke til å gjøre krav på Norge. Han reiste til Trøndelag, hvor det var opprør mot Håkon jarl. Etter at Håkon jarl ble myrdet av trellen Kark, ble Olav tatt til konge på Øreting. Han la også under seg sitt gamle ætteland Viken.

Olav Tryggvason var opptatt av å innføre kristendommen i riket sitt. Dette bød på store problemer i Trøndelag og Hålogaland, men i Viken ble kristendommen akseptert og vedtatt på tinget.

På veien tilbake fra en reise til Vendland møtte Olav en overlegen flåte sammensatt av danskeflåten og skipene til svenskekongen og til Håkon jarls sønner Svein og Eirik. Olav Tryggvason falt i dette slaget som fant sted ved Svolder nær Øresund. Etter hans død delte danskekongen og svenskekongen Norge mellom seg.


Nominaler:
Penning
Myntsteder:
Ukjent