Olav IV Håkonsson 1380-87

Olav IV Håkonsson 1380-87

Olav IV Håkonssons
mynthistorie


Over: Brakteat (hulpenning) fra Olav IV Håkonsson

Da Håkon VI Magnusson døde i 1380, reiste dronning Margrete med den ti år gamle sønnen deres Olav til Norge og lot ham hylle til konge på Øreting. Olav var allerede valgt som konge i Danmark etter Valdemar Atterdag, noe som var et ledd i kapitulasjonen etter krigen mellom hanseatene på den ene side og Håkon og Valdemar på den andre siden.

Dronning Margrete, styrte de to rikene mens Olav var mindreårig, og i praksis også etter at han ble myndig i 1385.

I 1387 døde Olav plutselig på Falsterbo slott i Skåne, bare 17 år gammel. Med ham var den siste mannlige ætling av det svensk-norske kongehuset borte.


Nominaler:
Brakteat (hulpenning)
Myntsteder:
Ukjent, Oslo(?)