[BIN: 3319]

Reven og bonden

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Aase Lia, Seljord, Telemark .

1. Fram saa kaam revens syster
ville mæ reven gviskre:
"sit'e fanden i ditt sinn,
vi' du naa selja huen din
ti for upponde luen din."
2. Maten maa vera vissa,
men hui æ vond aa misse.
Ekstra opplysninger