[BIN: 3319]

Reven og bonden

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Aase Lia, Seljord, Telemark .

1. Fram saa kaam revens syster
ville mæ reven gviskre:
"sit'e fanden i ditt sinn,
vi' du naa selja huen din
ti for upponde luen din."
2. Maten maa vera vissa,
men hui æ vond aa misse.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXIX, s. 32 (NFS, kopi) Reven og bonden

(eller Undeberg) f. 1836, + juli 1923
Under oppskrifta står: Ho trur denne au høyrer til Per Skinnar.