[BIN: 2963]

Jenta som ville gifte seg

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Mannen talar te Dotte si
i ei Skorsteinstoga:
"Du ska' inkje gifte deg;
dæ ska' du meg lova."
-Enno gjer Jomfruva, som ho vi'.-
2. "Dæ du seie eg ska' kje gifte meg,
dæ vi' eg deg inkje lova;
hær kjeme så kall ein Vinter på,
d'æ vondt aleine sova."
3. "Skam på deg1, kjær Dotte mi,
du aukar meg ingjen Harm!
eg ska' kaupe deg lövegrå Skinn
å sova dæri så varmt."
1Höyrer du de, (Signe Napper)
4. "Hav du sjave ditt lövegrå Skinn
å sov dæri så varmt!
eg vi' hava meg Mann i År
å sova på hass Arm."
5. "Skam få deg, kjær Dotte mi,
du aukar meg ingjen Tregje!
eg ska' kaupe deg Gullkrone ny,
dæn samer ei Jomfruve bera."
6. "Hav du sjave di Gullkrone ny,
dæn samer ei Jomfruve bera!
men eg ska' kaupe meg Linklæi små,
dæ samer ei Danekvinne bera."
7. Skam få deg, kjær Dotte mi,
du aukar meg ingjo Kvie!
eg ska' kaupe deg Sadel å Hest,
du må at Kyrkja rie."
8. Hav du sjave Sadel å Hest!
eg kann te Kyrkja laupe,
eg vi' have meg Mann i År,
um eg ska' en kaupe."
9. "Skam få deg, kjær Dotte mi,
du aukar meg ingjen Harm!
eg ska sekje deg i ein Orlogsbåt,
skuve deg langt frå Land."
10. "Seter du meg i ein Orlogsbåt2
å skuvar meg langt frå Land,
så sete eg upp min Serke ti Seil
å sigler av, fær meg ein Mann.
2corr. årlans båt? I en skotsk Vise:
"Now whaten a death will ye die Willie?
Now, Willie, tell to me?
"Ye'll put me in an aarless boat,
and I'll gae sail the sea.
11. Så sete eg upp min Serke ti Seil
ser3 eg [meg] ut så vie,
så ser eg ein Ungersvenn kjem riandes,
så ropar eg: "Kom hit!"
3sigler (S. N.)
Ekstra opplysninger