[BIN: 2897]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1869 av Steinar Gibøn, etter ukjent sang, Mjøsstrand, Telemark .

1. Aa hoi du Asmon Fregdaen
Du æ den fregdast i Laando.
No skai du af nori Trol=le=botten
aa løise mi Syster af Vaan=do.
-Her æ engen Dajen. -
Ekstra opplysninger