[BIN: 2897]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1869 av Steinar Gibøn, etter ukjent sang, Mjøsstrand, Telemark .

1. Aa hoi du Asmon Fregdaen
Du æ den fregdast i Laando.
No skai du af nori Trol=le=botten
aa løise mi Syster af Vaan=do.
-Her æ engen Dajen. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 67, 10. Overskrift Melodie til Asmon Fregdans Vise.

Oppskrift med siffernoter omsatt til notesystem.

Oppskrift med noter, sendt til S. Bugge, 1 m. Moes samling i