[BIN: 2855]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. "Å kvore vi' de heime vera,
å passe (hera på) mitt skip,
hell de vi' a' nor i trøddebåtten
å taka ut vene viv."
-Å her mon ingjen dagjen.-
2. Å dæ va' Åsmund s brøanne tvo1
der blei både bleike å raue:
"hot tenkjer Åsmund, vår broer på,
å no vi' en vita 'kon daue."
1(tvåa)
3. Å Åsmund steig på sant Olavs skip,
som di2 kalla ormen dæn lange:
"å heise no upp de3 forgylte segl,
så skipe kann kvina te gange."
2(dei)
3(dei)
4. Så kom eg meg
(som Landst. v. 20 (hadd; i bloe)
5. Så kom eg meg i dæn andre hadd,
å dær4 va' føre våi,
femten gångekjer på golve sto,
å trøddi ivi dæ rådde.
4(der)
6. Så kom eg meg i dæn tree hadd,
dær5 va' venaste av di adde,
femten silkjesængjer sto uppreidde,
å Åsmund kasta seg i6 ein av dei,
då sovna guten snjadde.
5(der)
6(på)
7. Inn så kom dæ vene vive,
ha' håre vippa i silkjeband;
(de to sidste Linier som Landst. 27, L. 3,4 (kun: upp av kvila hænar))
8. Inn så kom dæn skome gyvri,
ho gjere både grutter å griner:
"hot æ dæ for eitt kogabån7
som helde mitt vive vene?"
7(ell. tekjubån. Tone forklarte det: en, som er ude og kåger, snylter om Kvælden)
9. "Å den som kallar meg kogabån,
han ska' ette våndo leite,
men kalle meg Åsmund frægdegjeven8,
så vi' guten heite.
8(fregdegjeven)
10. Inkje i fjor, men i fyrre jol,
i Sant Olavs velde9,
då vilde eg kungjen mæ velde10 taka
så seint um (ein) jolekvelle.
9(velle)
10(velle)
11. Å ut så kom dei smådrenginne,
dei toss meg ille lie
dei skvette meg mæ (de) kristne vatne,
eg kjenner, hoss dæ11 svier."
11(de)
12. Å ut så kom dæn skråkadden,
han bar dæ skrå i hende,
han slo te meg mæ skrå i skadden,
eg æ ikkje heilbrigda enn.
12b. - - - - - - - -
heima nora båndo,
it vi' eg deg Osmund sende,
for du æ' den frægdast i låndo.
(Burde staa for og være Kongens Ord)
- - - - - - - - -
42. eg sprette belte av kongens rygg
å smaug i jori ne.
(Så spurgte hun: "Kvi han va' så fregde?" da svarte han):
44. han ha' sluka gloheitt jønn,
å dærfor æ' eg frægdar' hell du."
(Af de som Gyvren svarad, husked Tone kun Slutningen):
43. vi' du hita gloheite jønne
å av tångo sende meg
Så hita (han) de gloheite jønn,
så stakk han de inn mæ avle,
å inn igjenom12 skomegyvri,
å ut atte gjenom navle.
12(igjønom)
Ekstra opplysninger