[BIN: 2700]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Her bur ein Bonde einkji langt herifraa
aa den som heiter naa Stein
han hevar seg dei Synine tolv,
men eingjin æ slike som dei
- og dæ va naa fulla mæg sagde unge Raamund . -
Ekstra opplysninger