[BIN: 2700]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Her bur ein Bonde einkji langt herifraa
aa den som heiter naa Stein
han hevar seg dei Synine tolv,
men eingjin æ slike som dei
- og dæ va naa fulla mæg sagde unge Raamund . -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml., eske 203 nr. III Overskrift Ramund Prenta i N.Fjellmel. nr. 90.