[BIN: 2664]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift funnet 1877 av ukjent etter ukjent sanger, Ulnes, Valdres .

1. Torekall kom se' or skoge heim,
- trøytte va' han o mo'e -
tjuvadn ha støle burt hamaren hass,
han visste kji kem so dæ gjorde.
-/ Torekall tøyme' no følin sin mæ taumo./ -
2. Loke han tok daa aat vengen sin,
- flaug han so nerepaa sin sprenge;
kom han se aat Gremmeli-gard
før Gremmil han gjikk se aat senge.
2. Daa han kom se aat Gremmeligard,
sto Gremmil og rørde i elde:
"Ko æ dæ no tids uti Æsagard,
no Loke æ ute um kvelde?"
4. Ko æ dæ no tids uti Æsagard
o uti alla dina lond?
Laupand so kjem du mæ slik fjett
som hit du var jaga mæ stong?"
5. "Dæ æ no slik tiind i Æsagard
so vond æ o inkji go'e:
Torekall har mist sin hamar go',
han visste kji kem dæ gjorde."
6. E ha tekji hass hamar go,
e døl dæ inkji mæ ordo:
ælne aatte o famna ni
har e grave han ned i jord.
7. O inkji faar han att hamaren sin,
nei inkji meire han sjaa,
minder han fløt o føre her hit
si yngste syste mjaa."
8. Loke han tok daa aat vengen sin,
nerepaa han flaug sin sprenge.
Kom han se' aat Æsagard
før Torekall gjikk se' aat senge.
9. "Grimmen ha tekji din hamar go',
han døl det inkji eit ord:
Ætte ælne o famna ni
han gravin æ ne' i jord.
10.O inkji faar du att hamaren den
o inkji meire han sjaa,
minder di fløt o fører han heim
di yngste syster so mjaa."
11.Dæ va fruga den velborne
ho vart so ille ve' ord,
henne dreiv bloe or andlete,
ho sbartna so dæ vøre jord.
12."No vilja me taka han Torekall,
væl vilja me bysta hass haar,
klæ so paa hono brureklæo
o føra 'n aat Gremmeligard."
13.Dei toko daa den vesle brure
o haaret henna bysste;
so snare vøro dei brurepiko,
dei klædde paa brure fysste.
14.Inn so kom den grimme jutulen
han saag paa den brureferde:
"Hente me hit mine beste klæo
o læt me no fager vera."
15.O uksekroppen den aat ho upp
o tvo punds kjel med kaal,
o alle dei brø so baka va
taa femta skjeppo saa(d).
16."E gjere no baade skjek o skjølv,
e kan inkji drikke taa hødno;
du gjeve me' drikke or bøllestampe,
o føre han hit med stongo."
17.Til svara grimme jutulen
der heime i sitt velde:
"E alder ha sett so liti ei brur
ha ete meire um kvelde."
/ Torekall tøymer no følin sin med taumo. /
Ekstra opplysninger