[BIN: 2476]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av L.M. Lindeman, ukjent sanger, Heddal, Telemark .

 Haatt æ de som tyt aa alle tijer
-Paa Grönnali Heje -
haatt æ no de som aandelöst liver.
-Men Hugjen leikar fæ dem -
Ekstra opplysninger