[BIN: 2476]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av L.M. Lindeman, ukjent sanger, Heddal, Telemark .

 Haatt æ de som tyt aa alle tijer
-Paa Grönnali Heje -
haatt æ no de som aandelöst liver.
-Men Hugjen leikar fæ dem -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. eske 203 ms III 1-146
med overskrift Vexelsang.

Prenta: Lindeman "Norske Fjeldmelodier" I nr. 137.