[BIN: 2441]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert, av Joh. Skarukjend, Setesdal, A-Agder .

1. Oskaareie ha fire aa tjuge ringskódde Hesta.
Sigur førde Fere Han ha ein skjengjutt'e Hest,
til Grani.
" Sti'g aa Lende.
R'i aa Skjengje.
Grani ber Gutann baae, "
Ve an, fyst 'an, steig 'paa. Han tenk.
Fe Grani kunna bære ein ti. fe fyg de
Ferinn 'slik 'in Skråste. Houveete upp.
Ekstra opplysninger