[BIN: 2441]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert, av Joh. Skarukjend, Setesdal, A-Agder .

1. Oskaareie ha fire aa tjuge ringskódde Hesta.
Sigur førde Fere Han ha ein skjengjutt'e Hest,
til Grani.
" Sti'g aa Lende.
R'i aa Skjengje.
Grani ber Gutann baae, "
Ve an, fyst 'an, steig 'paa. Han tenk.
Fe Grani kunna bære ein ti. fe fyg de
Ferinn 'slik 'in Skråste. Houveete upp.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Johs.Skar 33, s.37 Oskaareie Utsyn 61, NMB 177