[BIN: 2409]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Svein Hovden (=Tveiten), Grungedal, Vinje, Telemark .

1. /Høyre du/ Sigurd Svein
eg vi deg ingen påeggje
men gakk te Grein din morbror
n kann deg råi (n) leggje.
2. Eg hev ein hest på stallen stende
som småguten kallar Grane
men eg fæler - - -
han kann deg føre te bana.
3. /Høyre du de mi sæle moir/
sit no alli for die
eg hev trott ut båneskoin
eg torer hesten rie.
4. S/igur/ rei o byen ut
/me skjold å brynje bjarte/
Grindill /fygir sin son på lei/
/så milt er de moirs hjarte/.
5. Han grutte guten og va kji bli
han tost av hoggi svie
so kom der eit troll o rusto ne
og ba han måtte me rie.
6. 15 alni va granaleggin
dei mælir han ifrå hove
men rysen som attante salen sat
han føtann på jori drog.
7. So rei han seg ivi Grimarfossen
og Grani han braut sin fot
og kista rak av i fossefalle
de baust ikkji mei te bot.
8. Te lenger han rei1 ivi Grimarfossen
te mei rak kista ifrå
og 9 so va di fosse1 -faddi
som Gr/ane/ laut springe då.
1): ulesande
Ekstra opplysninger